Internet Archive BookReader

Ghamdiyat Kya Hai By Shaykh Abdur Raheem Charyari